ZEE - ČESKÝ VÝROBCE DOBÍJECÍCH STANIC

Vážená návštěvnice / Vážený návštěvníku, 
 

 naše rodinná společnost byla založena roku 1991. Od té doby se věnujeme oboru udržitelné energie. Počátkem naší činnosti bylo projektování a projektové vedení aktivit snižující energetickou náročnost průmyslových budov. 


V momentě, kdy se technologie vyvinula, začala se naše společnost zabývat ekologikou výrobou elektrické energie - převážně solární.

Jakmile se na českém trhu začali objevovat první elektromobily, naše vize byla jasná. Využítí synergického efektu veškerých našich aktivit.   

Aktuálně se zabýváme výrobou vlastních, v Evropě unikátních 2 fázových dobíjecích stanic pro elektromobily s možností využití solárních systémů a velkokapacitních baterií. 

Tímto přístupem chceme elektromobilitu přiblížit širší veřejnosti, bojovat proti monopolu velkých hráčů a vyplnit tak název naší společnosti ZEE - Zelená Elektrická Energie. 

 

Dobíjecí stanice ZEELANT produkujeme v partnerství se společností ELANT.     

S úctou,

Jaromír Mendl

Vladimír Mendl

Copyright 2018-2019 ZEE. All rights reserved. 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

PARTNEŘI

NAŠE DOBÍJECÍ MÍSTA