Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 1. Správce osobních údajů, společnost Ing. Jaromír Mendl , se sídlem Praha - Chodov, Blatenská 2179/3, PSČ 14800, IČ: 27071162,  jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies a systémová data, která jsou zde užita za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách

  • vytváření remarketingových seznamů

  • fungování webových stránek
    

 2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
   

 3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možné nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
   

 4. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
   

 5. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies, které jsou uvedeny v bodě 10.
   

 6. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
    

 7. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:

 8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,

  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,

  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.
    

 9. Správce zpracovává následující soubory cookies:

  • Nutné k provozování webu - Fungování jednotlivých stránek webu a událostí

  • Analytické - Google Analytics/Sledování jednotlivých stránek webu. Slouží k vytváření statistik o návštěvnosti.

Copyright 2018-2019 ZEE. All rights reserved. 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

PARTNEŘI

NAŠE DOBÍJECÍ MÍSTA